تور ترکیبی اروپا شهرهای بوداپست و وین

تور ترکیبی اروپا شهرهای بوداپست و وین بهار 1400

 

مدت اقامت 3 شب و 7 روز (3 شب بوداپست و 3 شب وین)

شروع قیمت از 1032€+نرخ هواپیما

آیکون هواپیما آسترین ایرلاین

هتل 4 ستاره مرکز شهر

تور ترکیبی سوئیس و اتریش ویژه زمستان ۹۹

تور ترکیبی سوئیس و اتریش ویژه بهار 1400

شهر های زوریخ و وین

مدت اقامت 7 شب و 8 روز

شروع قیمت از 1024€+نرخ هواپیما

آیکون هواپیما قطر ایرلاین

هتل 4 ستاره

تور ترکیبی زوریخ، وین و بوداپست ویژه مهر ماه ۹۹

تور ترکیبی سوئیس، اتریش و مجارستان بهار 1400

شهر های زوریخ، وین و بوداپست

مدت اقامت 10 شب و 11 روز

شروع قیمت از 1112€+نرخ هواپیما

آیکون هواپیما قطر ایرلاین

هتل 4 ستاره

قیمت تور ترکیبی زوریخ و پاریس

تور ترکیبی زوریخ و پاریس بهار 1400

 

مدت اقامت 8 شب و 9 روز (4 شب زوریخ و 4 شب پاریس)

شروع قیمت از 1590 یورو + نرخ هواپیما

آیکون هواپیما لوفتانزا

هتل 5 ستاره مرکز شهر

تور ترکیبی زوریخ و بارسلون

تور ترکیبی زوریخ و بارسلون بهار 1400

 

مدت اقامت 7 شب و 8 روز (4 شب زوریخ و 3 شب بارسلون)

شروع قیمت از 1150 یورو + نرخ هواپیما

آیکون هواپیما ترکیش ایرلاین

هتل 4 ستاره مرکز شهر

تور ترکیبی رم، پاریس و بارسلون پاییز 99

تور ترکیبی رم، پاریس و بارسلون بهار 1400

 

مدت اقامت 9 شب و 10 روز (3 شب رم، 3 شب پاریس و 3 شب بارسلون)

شروع قیمت از 1510 یورو + نرخ هواپیما

آیکون هواپیما لوفتانزا

هتل 4 ستاره مرکز شهر