میدان اسکندر بیگ واقع در تیرانا آلبانی

شاید کمتر کسی نام میدان اسکندر بیگ را شنیده باشد! البته اسکندر که می گوییم شاید فکر کنید میدانی در یک منطقه تاریخی در ایران است، اما نه! میدان اسکندر بیگ در تیرانا آلبانی قرار دارد که رازهای جالبی پشت آن نهفته است.   میدان اسکندر بیگ در یک نگاه این مکان دقیقاً در مرکز […]

ادامه مطلب